Haruv Childrens Campus

  על הקמפוס

   

  חזון
  קמפוס חרוב לילדים הוא פרויקט שנבנה על-פי מודל ראשון מסוגו בארץ ובעולם, והוא מקבץ רבים מהשירותים המיועדים לילדים נפגעי התעללות והזנחה תחת קורת גג אחת ובכך להביא לשיתוף פעולה וסינרגיה, כך שהשלם גדול מסך חלקיו.

   

  מטרות
  מטרת-העל של הקמפוס היא לשדרג ולהעצים את הטיפול המקצועי הניתן לילדים נפגעי התעללות והזנחה באמצעות שילובם של גורמים מרכזיים העוסקים בטיפול בילדים אלה בעיר. שילוב זה מאפשר לייעל את הטיפול בילדים הנפגעים, מנגיש את כלל השירותים שהיו מפוזרים ברחבי העיר ומקדם העשרה והפריה הדדית – בין הגופים השונים שיאכלסו אותו ובין גופים אלה לאוניברסיטה ולבית החולים הדסה. כל אלה יובילו ליצירתה של תורת עבודה חדשנית שיהיה אפשר ליישם במקומות נוספים.
  סמיכותו של הקמפוס לאוניברסיטה העברית בהר הצופים וזמינותו לסטודנטים במקצועות הרפואה השונים יאפשרו את הנגשת הסיוע הניתן על ידם לקטינים נפגעי עבירה וכן את התמקצעותם בתחום זה. הגדלת אופציות ההכשרה והסמיכות הגיאוגרפית של קמפוס הילדים לסטודנטים בדיסציפלינות הרלוונטיות יאפשרו קידום תכניות לימוד, הכשרה ייחודית והתמקצעות ומחקר בתחום של ילדים בסיכון. כל אלה אינם קיימים היום במרכז אקדמי אחר בארץ.

   

   

  השותפים בהקמת קמפוס חרוב לילדים

   
  campus partners


  לחוברת מידע על הקמפוס לילדים, לחצו כאן

   

  עבור לתוכן העמוד