תכניות לימוד ברוח "פסיכותרפיה ילד-הורה" - (Child Parent Psychotherapy, CPP)

פסיכותרפיה ילד-הורה היא מודל התערבות מבוסס ראיות (evidence based) שפיתחו בארצות הברית פרופ' אליסיה ליברמן ופרופ' פטרישיה ואן הורן. זוהי שיטת טיפול שפותחה עבור תינוקות וילדים בגיל הרך שנפגעו מטראומה במשפחה ומטרתה לקדם את הקשר בין הילד בגיל הרך לבין הוריו, כדי לאפשר לילד לחזור למסלול ההתפתחותי התקין שלו.
המחקר מלמד כי טראומה משפיעה גם על הבריאות הפיזית וגם על ההתפתחות המוחית. מבוגרים פוסט-טראומטיים מתקשים לגדל את ילדיהם ברוגע ובביטחון, ולעתים הם מתקשים לעזור לילדיהם לעבד חוויות טראומטיות. הטראומה פוגעת אפוא ביכולת של הורים לשמש בסיס בטוח עבור ילדיהם.


ההתערבות בגישת CPP נעשית ברקע של מערכת היחסים עם דמויות ההתקשרות הראשוניות.
בגישת התערבות זו, המטפל מתבונן בדיאדה דרך שתי עדשות: עדשת ההתקשרות בין הילד לדמות המטפלת, ועדשת הטראומה והשפעתה על ההתקשרות. המטפל מסייע לילד ולהורה לשקם את מערכת יחסי ההתקשרות כשהוא עוסק בחוויה הסובייקטיבית של שני הצדדים. באמצעות ההליך הטיפולי מתבססים בדיאדה יכולות לוויסות רגשי, לביטחון, למנטליזציה  ולפתרון קונפליקטים. כמו כן נבנה בהדרגה נרטיב עקבי לסיפור הטראומטי, מתוך הדגשת החוויה האישית והתנהגות מקדמת הגנה, צמיחה וחוסן. השירות הפסיכולוגי ומסגרות טיפול נוספות, המטפלים בילדים בגיל הרך ובהוריהם, נפגשים עם השפעת הטראומה על התפתחות הילד ועל בני המשפחה ולכן יש חשוב מאוד להכשיר מטפלים בעקרונות של טיפול מוכוון טראומה לאוכלוסייה זו.

 

עבור לתוכן העמוד