הכשרת צוותי מוגנות מועצה אזורית גוש עציון

בשיתוף: המחלקות לשירותים חברתיים בגוש עציון
מאי-יוני 2016

רוב יישובי גוש עציון הם ישובים קהילתיים קטנים, יש בהם חיי קהילה משותפים ובין חבריהם שוררת היכרות הדוקה. ברוב היישובים גרה אוכלוסייה המזוהה עם הציונות הדתית. מדובר בקהילות סגורות שבהן הרב משמש כרועה רוחני, מורה דרך, פוסק הלכה ויש לו מקום מרכזי וחשוב בקהילה. מטרת התכנית לשיפור המוגנות היא לסייע לקהילה לקדם את מוגנות ילדי הקהילה מפני התעללות. בבואנו לסייע ביצירת מוגנות קהילתית יש צורך להתייחס במיוחד למאפיינים אלה.

 
 התכנים המועברים במסגרת ההכשרה כוללים: תפקיד הרב בחשד לפגיעה מינית; דינמיקה של פגיעה מינית בילד; דינמיקה של פגיעה מינית במשפחה; דינמיקה של פגיעה מינית ברמת הקהילה; מניעה ומוגנות קהילתית; הצגת מודל עבודה קיבוצי ותפקיד הוועדה.
 
 במסגרת התכנית נערכו 5 מפגשים והשתתפו בהם 40 משתתפים ביניהם מתנדבים, חברי ועדות המוגנות, רובם משתייכים למעטפת הטיפולית של ילדים ביישובי הגוש (אנשי חינוך ורוח ואנשי טיפול).


מרשמי המשתתפים
עולה כי הלמידה חשובה מאוד לעבודת הוועדה ועלתה בקשה להשתלמויות נוספות.

 


 

עבור לתוכן העמוד