השתלמות בנושא פגיעות מיניות בכפר הילדים דוד

ינואר-מרץ 2016
מטרת ההשתלמות הייתה הקניית כלים מעשיים לאנשי המקצוע בבניית מוגנות בפנימייה ובמועדוניות של כפר הילדים דוד ברמת שלמה בירושלים. נלמדו דרכי מניעה וכלים להתמודדות ולטיפול.

נערכו 6 מפגשים שהשתתפו בהם 20 אנשי צוות רב-תחומי של עובדי הפנימיה והמועדוניות.

נושאי ההשתלמות: הרקע שממנו באות הילדות והמתבגרות של הפנימייה והמועדוניות; טראומה והשפעתה על ההתפתחות; התנהגות מינית נורמטיבית לעומת התנהגות לא נורמטיבית; התבגרות כשלב התפתחותי; חובת דיווח; חקירות ילדים; חשיפה של ילדים ונוער לאינטרנט ולמדיה בצורה לא תואמת גיל; התמודדות ודרכי טיפול.

עבור לתוכן העמוד