The website supports Exploer 11 and up

אודות

 

ברושור המכון

 

מי אנחנו?

מכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל הוא הגוף המוביל בישראל, ומהמובילים בעולם, בפיתוח ידע והנחלתו לקהל אנשי המקצוע בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

מאז הוקם, בשנת 2007, פועל המכון להכשרת אנשי מקצוע, עובדי סמך מקצועיים, חוקרים, הורים וילדים, בכל הקשור למניעה, לאיתור, לטיפול ולשיקום ילדים נפגעי התעללות והזנחה. ובצד כל אלה – חידוש ובניית ידע מקצועי מתקדם והפצתו בישראל ובעולם. ייחודו של המכון בפעילות הרב-תחומית המקיפה שהוא מקיים למען מטרה זו על כלל היבטיה – הרפואי, המשפטי, הנפשי, החינוכי והחברתי.

פעילות המכון הלכה וגדלה עם השנים: גדל היקף שיתוף הפעולה עם אנשי מקצוע העוסקים בתחום בארץ ובעולם, וכן גדל דרמטית מספר הפעילויות וההכשרות שהמכון מקיים. אך בכך אין די: המכון שוקד בימים אלה על הרחבת פעילותו והגדלת שיתופי הפעולה עם קהלים וקהילות נוספות בארץ ובחו"ל, ועם קבוצות אוכלוסייה שונות ומגוונות, תוך מתן דגש למערכת החינוך. בהקשר זה, וכמו תמיד, מברכים במכון על רעיונות והצעות לשיתופי פעולה נוספים.

 

למכון ארבע משימות עיקריות

  • פיתוח תוכניות לימוד והכשרה ברמה הגבוהה ביותר למגוון רחב של ספקי שירותים, מטפלים, בעלי מקצוע בתחום, ובעצם לכל מי שבא במגע עם ילדים. התוכניות מתבססות על הידע העדכני והחדש ביותר שקיים, והן מועברות על ידי המומחים המובילים בתחום מהארץ ומהעולם
  • פיתוח וקידום של מגוון שיטות וטכנולוגיות מתקדמות למניעה וטיפול בילדים, אשר עברו התעללות והזנחה, על ידי יצירת בסיס ידע עשיר ונגיש לקהילה המקצועית המופקדת על רווחת הילדים
  • השפעה על תהליכי קביעת המדיניות הציבורית והחברתית בישראל, ועל תהליכי החקיקה בנושא התעללות והזנחה של ילדים
  • קידום חילופי הידע בין אנשי המקצוע בישראל, וכן עם עמיתיהם מהקהילות המקצועיות בעולם

 

אתגרים

  • הקניית ידע חדיש, חשיפה לשיטות טיפול עדכניות וטכנולוגיות שירות מתקדמות, העונות על צורכי אנשי המקצוע בתחומים של התעללות והזנחה של ילדים.
  • ביסוס והעמקת שיתוף הפעולה עם ארגונים ממסדיים וחוץ-ממסדיים הפועלים למען ילדים בסיכון גבוה.
  • הנגשת מידע קיים בתחום לאנשי המקצוע.
  • העשרה והרחבה של בסיסי הידע התיאורטי והאמפירי באמצעות מחקר וקידום תוכניות ההכשרה והלימוד הקיימות, וכבסיס לפיתוח מאגרי ידע ומידע בתחום ההתעללות בילדים.

 

אוכלוסיית היעד

קהל היעד של מכון חרוב כולל קשת רחבה של קובעי מדיניות, אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה, נותני שירותים בתחומים שונים, מתנדבים, סטודנטים, הורים וילדים:

רווחה: עובדים סוציאליים, עובדים סוציאליים לחוק הנוער, עובדים סוציאליים לסדרי דין, עובדים סוציאליים לחוק הסיעוד (לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית), חוקרי ילדים, מדריכים במסגרות קהילתיות וחוץ-משפחתיות, עובדי סמך מקצועיים ועוד.

חינוך: מורות, גננות, מפקחים, פסיכולוגים, יועצים, מתנדבים ועובדים מינהליים.

בריאות: רופאים בבתי חולים ובקהילה, אחיות בבתי החולים ובקהילה, צוותים פסיכו-סוציאליים, צוות עזר בבתי חולים, עובדי שירותי הבריאות.

חוק ומשפט: שופטים, פרקליטים, תובעים משטרתיים, שוטרים, חוקרי נוער וחוקרי אלימות.

השלטון המקומי: עובדים בכירים במערכות הרווחה, החינוך, הבריאות, המשטרה ובעלי תפקידים נוספים המשפיעים בצורה ישירה על ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

השכלה גבוהה: סגל אקדמי וסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות.

מגזר שלישי: אנשי צוות בקרנות, עמותות, ארגוני סנגור, מדריכים בתנועות נוער ומתנדבים בשנת שירות, שירות לאומי ועוד.

הורים וילדים.

 

שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים

המכון מקיים קשרי עבודה מקצועיים ותוכניות לימוד משותפות עם הארגונים והגופים המובילים בתחום השירותים החברתיים לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה. בין הארגונים: משרדי הממשלה השונים, מרכז השלטון המקומי ורשויות מקומיות, אוניברסיטאות ומכוני מחקר, עמותות וארגונים שונים הקשורים לתחום או משיקים לו.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.