The website supports Exploer 11 and up

מועצה ציבורית

המועצה מתכנסת אחת לשנה לדיון מקצועי בנושא ההתעללות בילדים בישראל שממנו נגזרים כיווני פעולה למכון.

חברי המועצה משמשים בתפקידם בקדנציה של שלוש שנים.

 

המועצה כוללת כשישים חברים מתחומים שונים:

  • אנשי מקצוע נציגי משרדי ממשלה ורשויות מקומיות
  • מומחים מהאקדמיה
  • אנשי מקצוע נציגי החברה האזרחית

 

רשימת החברים במועצה הציבורית:

·         פרופ' אבי שגיא שורץ
·         ד"ר אביגיל גולומב
·         פרופ' אורית איכילוב
·         מר איציק אלמוג
·         פרופ' איתן כרם
·         הרב איתן אקשטיין
·         פרופ' אלי לשם
·         ד"ר אמיתי זיו
·         פרופ' אסתר כהן
·         פרופ' אריאל כנפו
·         עו"ס ארלט מויאל
·         גב' בוני גולדברג
·         פרופ' בלהה ערד-דוידזון
·         פרופ' ג'ק חביב
·         מר דיויד גאפל
·         ד"ר האלה אספניולי
·         עו"ד הדס שפיר
·         גב' הילה סגל
·         ד"ר זוהר סהר לביא
·         פק"ס חוה לוי
·         ד"ר חניתה צימרין
·         עו"ד טל ויסמן
·         גב' טלל דולב
·         פרופ' יוליה מירסקי
·         מר יוני בוגט
·         ד"ר יוסי הטב
·         ד"ר יצחק קדמן
·         מר ירון בראון
·         פרופ' מוחמד חאג' יחיא
·         מר מוטי וינטר
·         ד"ר מירי קרן
·         גב' מרים כהן-נבות
·         גב' נאדיה מסראווה
·         השופטת סביונה רוטלוי
·         פרופ' עליאן  אלקרינאוי
·         פרופ' ענת זעירא
·         גב' ענת בר
·         מר ערן נוישול
·         מר ערן קמין
·         ד"ר עתליה מוסק
·         מר פיני וגמן
·         פרופ' צבי איזיקוביץ
·         גב' רונית צור
·         פרופ' רחל לב ויזל
·         פרופ' רמי בנבנישתי
·         מר רן מלמד
·         פרופ' שאול סופר
·         גב' שרה כהן
·         ד"ר תמר מורג