The website supports Exploer 11 and up

אודות

על מכון חרוב

מכון חרוב מתמחה בהכשרת אנשי מקצוע וכל מי שפועלים בממשק עם ילדים – לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות, הזנחה וטראומה ולטיפול בהם. בתוכניות אפשר למנות הכשרות בתחום פגיעות מיניות, CPP, וכן בתחומי בריאות, חינוך, חוק ומשפט, רווחה ועוד.
המכון מכשיר גם סטודנטים, מתנדבים ובני נוער שעובדים ושעתידים לעבוד עם ילדים.

המכון פועל לפתח ידע אשר משמש לצורכי ההכשרות שהמכון מפעיל בארץ ובעולם.
בשנים האחרונות המכון מפתח תוכניות חדשות להכשרות המונים, בהן ההסכת המצליח של המכון, ערוץ היוטיוב ובו עשרות רבות של הרצאות, וכן פעילות מגוונת ברשתות החברתיות.

נוסף על אלה עוסק המכון בפעילות למניעת התעללות בילדים באמצעות מסעות הסברה לשינוי תפיסות ולקידום ערכים מקדמי מוגנות והטמעתם בתוכניות ההכשרה, ובאמצעות חממה ליוזמות חברתיות וטכנולוגיות למניעת התעללות והזנחה.

בד בבד מפתח המכון תוכניות הכשרה ומודלים להתערבות ושיטות טיפול מבוססות ראיות.
כל אלה זכו להצלחה בארץ ובעולם, מתוך התאמה להיבטים התרבותיים והחברתיים הרלוונטיים. מרבית התוכניות מלוות במחקר.

ברושור המכון

מכון חרוב – דו"ח שנתי 2023

מיזמים בהובלת המכון

קמפוס חרוב לילדים

מודל חדשני ופורץ דרך, המקבץ תחת קורת גג אחת רבים מהשירותים המיועדים לילדים נפגעי התעללות והזנחה. מטרתו לפתח ולהעצים את הטיפול המקצועי הניתן לילדים נפגעי התעללות והזנחה באמצעות יצירת תת-התמחויות בטיפול. המכון אחראי להכשרת הארגונים בקמפוס ולהעמקת העבודה הבין-צוותית.

בקמפוס פועלת מרפאת חרוב לילדים בסיוע קרן זארו, המקדמת פיתוח ידע והכשרה של אנשי מקצוע ותלמידים במקצועות הבריאות, ויצירה של תת-התמחות בילדים נפגעי התעללות והזנחה. למרפאה שלוחה בפקולטה לתזונה ברחובות, המכשירה סטודנטים לתזונה.

חרוב באוויר

התוכנית מאגדת ארבע אפשרויות ללמידה מקצועית מקוונת:

  • חרוב מהספה – הרצאת מומחה;
  • חרוב בחברותא – מפגש עם מומחה ושיח מעמיק על תכנים;
  • חרוב בהמשכים – סדרה של ארבעה-חמישה מפגשים לקבוצה קטנה בהנחיית מומחה ושיח מקצועי מעמיק;
  • חרוב הסכתים – שיח עמיתים בסוגיות מקצועיות.

הרחבה והעמקה של שדה הידע האקדמי בארץ ובעולם

פעילות בין-לאומית: שיתופי פעולה להעמקת למידה הדדית בין מדינות, דרך מחקרים משותפים וביקורי משלחות בארץ ובחו"ל, להכרת ידע קיים וליצירת ידע חדש.

הנחיית קורסים אקדמיים במוסדות לימוד שונים ובמגוון פרופסיות, להכשרת אנשי מקצוע ומטפלים עתידיים.

הענקת מלגות פוסט-דוקטורט לחוקרים באוניברסיטאות המובילות בעולם, להגברת השתלבות חוקרים בעלי ידע במוסדות אקדמיים בארץ

פיתוח פרוטוקולים ומתודולוגיות טיפול חדשניות, כגון מיזם הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות, שעסקה בשמיעת עדויות ופיתחה פרוטוקולים חדשים לטיפול בנפגעים, ופיתוח מודל התערבות ייחודי לאחאים בהשמה חוץ-ביתית

חרוב ארצות הברית

למכון שלוחה בארצות הברית, באוניברסיטת אוקלהומה שבטולסה, הפועלת באופן דומה לזה של המכון בישראל.
בחרוב ארצות הברית מקיימים סדנאות, קורסים ואף פעילויות אקדמיות בתחום ההתעללות בילדים. ההכשרות מתמקדות בחינוך ובהכשרה בין-מקצועית מקיפה, הן מיועדות לסטודנטים ולאנשי מקצוע הפוגשים ילדים במסגרת עבודתם.

עיקר הפעילות נעשה בשיתוף פעולה עם ארגונים שמספקים שירותים לילדים ולמשפחות ועם מוסדות אקדמיים. מוקד הפעילות בטולסה, אך היא מתקיימת גם במקומות אחרים ברחבי אוקלהומה.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.