The website supports Exploer 11 and up

איתור ומניעת התעללות והזנחה בילדים: תפקיד הרוקח/ת | 2021/22

קורס זה הוא קורס ראשון מסוגו בישראל. זהו קורס בחירה המיועד לסטודנטים לרוקחות שנה ב’,ג’ו-ד’ וסטודנטים במסלול הסבה לרוקחות.

הקורס וירטואלי ומורכב מ-13 מפגשים ומתקיים בסמסטר ב’.

רציונל: רוקחים נפגשים פעמים רבות עם משפחות וילדיהם, מה שמעמיד אותם בעמדה ייחודית לזהות מקרי התעללות פוטנציאליים או סימני אזהרה לפגיעה בילדים, לרבות סימני הזנחה.

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים לרוקחות ידע וכלים לאיתור ומניעת התעללות והזנחה. חשיפה לנושא כה חשוב יכולה להעלות את מודעותם של רוקחים כאנשי מקצוע הנגישים לקהילה ולתפקידם החשוב כנותני שירות בגישה של בריאות הציבור. זאת, באמצעות בניית וחיזוק מערכת היחסים עם הלקוחות ותפיסת הרוקח מצידם מצדם, ככתובת להתייעצות ועזרה בנושא.

מטרה נוספת של הקורס היא לחשוף את הרוקחים לנושא של חובת הדיווח על ילדים נפגעי התעללות והזנחה – רוקחים אינם מודעים לחוק זה ובמהלך הקורס יחשפו אליו כך שירכשו ידע חיוני לדרכי פעולה במקרה של חשד לפגיעה או להזנחה.

הקורס – החל משנת הלימודים 2021/22

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.