The website supports Exploer 11 and up

אתרים שימושיים

איגוד ומרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית – מרכזי הסיוע פועלים ברמה הפרטנית, ומספקים תמיכה רגשית עבור קורבנות אלימות מינית; וכן ברמה האזורית, בהעלאת מודעות וחיזוק הקשרים עם הקהילות בתוכן הם יושבים.

דלת פתוחה – לקידום מיניות בריאה, היא הגורם המוביל בישראל בתחום של קידום הזכות למיניות בריאה וחינוך מיני איכותי ומהימן.

הרצאות בתחום פגיעות מיניות – ערוץ היוטיוב של מכון חרוב – הגוף המוביל בישראל, בפיתוח ידע והנחלתו לקהל אנשי המקצוע בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי – מניעת אלימות מינית – גורם מקצועי מוביל במדינת ישראל למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול.

"טוב שסיפרת" – מדריך מקוון להורים במקרי חשד שילדיהם נפגע – מדריך המקוון הכולל את כל המידע שתצטרכו במקרי חשד שילד/ה נפגעו, כולל כתובות לפנייה להתייעצות וטיפול.

ידידות טורונטו – תוכניות מוגנות – תכניות לליווי, הנחייה, הכשרה מקצועית ופרטנית למוסדות חינוך והקניית כלים לצוותים חינוכיים ולתלמידים ליצירת מרחב בטוח ומוגן מפגיעות מיניות

מידע אמין על מין – המרכז הישראלי לחינוך מיני, מאושר משרד החינוך. הרצאות וסדנאות בחינוך מיני להורים, צוותים חינוכיים וטיפוליים ילדים ומתבגרים.

מרכזים אזוריים לטיפול בפגיעות מיניות בילדים ובני נוער – מרכזים אזוריים ייעודיים המעניקים טיפול רגשי לילדים ובני נוער שנפגעו מינית או בעלי התנהגות מינית לא מותאמת ו/או פוגעת, ביחד עם הוריהם, על מנת לסייע בהתמודדות עם הפגיעה והשלכותיה.

לתת פה – עמותה המפעילה תכניות חינוכית בנושאי מוגנות מינית, מוגנות ברשת, שיח רגשי וקשר בין הורים וילדים, הפועלת עם צוותים, הורים וילדים מגילאי גן ועד לתיכונים בדרך פשוטה ישירה וחיובית. התכנית מפחיתה חרדה ומקנה כלים פשוטים, ישירים וחיוביים בנושאי מוגנות, מיניות בריאה ואיתור ומניעה של מצוקות של ילדים.

שירותים לנפגעות ונפגעי אלימות במשפחה ופגיעה מינית  – משרד הבריאות

 

 

 

 

 

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.