The website supports Exploer 11 and up

הרופא כדמות מפתח לאיתור וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה – ידע וכלים מעשיים | 2021/22

הקורס הינו קורס בחירה לסטודנטים לרפואה שנה ב ו-ג, תחת בית ספר לרפואה.

הקורס מורכב מ- 14 מפגשים שמטרתם להקנות לסטודנטים לרפואה ידע וכלים לאבחון וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה (ילדים בסיכון). זאת, מתוך הבנה שרופאים נפגשים על בסיס יומיומי עם ילדים שחלקם סובלים מפגיעות והזנחה. למידה של הנושא חיונית ביותר על מנת שיוכלו במסגרת תפקידם לאתר ולטפל בילדים אלה באופן מקצועי.

הקורס מרוכז ומועבר בחלקו בידי מרצים מקצועיים מצוות מכון חרוב ומשלב מרצים ורופאים המומחים בנושא התעללות והזנחה בילדים. שילוב זה מעשיר את התכנים ומביא את נסיונם הפרקטי של מומחים מהשטח.

הקורס נלמד במתכונת זו החל משנת הלימודים 2017/18

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.