The website supports Exploer 11 and up

חרוב הסכתים – עונה 1

פרק 10

עם רעות גיא

סחר וזנות בקטינים וקטינות: האם קיימת תופעה כזאת בישראל? איך היא נראית ואיך ניתן להתמודד איתה?

פרק 9

עם עו”ד עפרה בן מאיר

למי אכפת מהילדים: האם מדינת ישראל מצליחה לשמור ולהגן על זכויות הילדים?

פרק 8

עם עו”ד מאיר-דב ברקוביץ’

לשבור מחיצות: למה חשוב שאנשי מקצוע יעבדו יחד למען ילדים וילדות נפגעי עבירה?

פרק 7

עם יעל שרר

הסיפור שלך חשוב: שילוב נפגעים ונפגעות בתהליכי שינוי מדיניות.

פרק 6

עם ד"ר נאדיה מסארווה

למה כל כך קשה לזהות ולטפל בהתעללות רגשית?

פרק 5

עם ד"ר תמר אלרם

הגוף מדבר את הפגיעה:

מה צריך להשתנות בטיפול הרפואי בנפגעות ונפגעי טראומה?

פרק 4

עם ד"ר אתי אבלין

מי מטפל במטפל: איך העבודה עם ילדים נפגעי טראומה משפיעה עלינו?

פרק 3

עם ד”ר אביטל קאי צדוק

טראומה כשבר והזדמנות: איך אפשר לצמוח מאירועים טראומטיים?

פרק 2

עם ד"ר פולה דוד

הפיל שבחדר: דיבור ישיר עם ילדים על אירועים טראומטיים.

פרק 1

עם ד”ר כרמית כץ

פתיחה: לכל ילד וילדה יש רק ילדות אחת ומגיע להם שהיא תהיה הטובה ביותר. עכשיו זה זמן ילד
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.