The website supports Exploer 11 and up

חרוב הסכתים עונה 2

פרק 11

עם פרופ' דפנה טנר

לאהוב ולשנוא אותו באותה נשימה: פגיעות מיניות בין אחאים.

פרק 10

עם ד"ר הדס יחיעם

מחלת ילדים קשה: האתגרים של אנשי מקצועות הבריאות באיתור ובטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה.

פרק 9

עם עו"ד לידיה רבינוביץ'

ייצוג קטינים בסיוע המשפטי: על איך ילדים וילדות רואים וחווים את מערכת המשפט ואיך נוכל לסייע להם להשיג צדק.

פרק 8

עם אבי שוחטמן

של מי האחריות? על תפקידו של בית הספר בחינוך ילדים וילדות למוגנות מפני פגיעות.

פרק 7

עם גל אבני ברלב​

אפשר גם אחרת: עקרונות הטיפול בילדים ונוער במרחב החיים.

פרק 6

עם רונית שוסל

להבין ולהיות מובן: איך נוכל להגביר את המוגנות של ילדים וילדות בעלי צרכים מיוחדים?

פרק 5

עם עו"ד עפרה בן מאיר

מסכת הפגיעה: ניפוץ מיתוסים ביחס לפגיעה בילדים ובילדות.

פרק 4

עם אחיקם אלירז

"יוצאים לאור": התרומה של עזרה עצמית להתמודדות ולצמיחה מפגיעה מינית בתקופת הילדות.

פרק 3

עם עו”ס אפנאן אטרש נג’אר

בין הפטיש לסדן: אתגרים והתמודדות של אנשי מקצוע בהגנה על ילדים בחברה הערבית.

פרק 2

עם פרופ' אשר בן אריה

מניעת התעללות בילדים: מה מונע מזה לקרות?

פרק 1

עם ד"ר פולה דוד

לדבר את הבלתי מדובר: איך מדברים עם ילדים על וילדות על טראומה?

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.