The website supports Exploer 11 and up

חרוב הסכתים – עונה 3

פרק 3

עם עו"ס נעמי גוטמן

התמודדות קהילתית עם חזרה של פוגע בגיר לקהילה

פרופ' כרמית כץ בשיחה עם עו"ס נעמי גוטמן, מנהלת אגף פרוייקטים ופיתוח במכון חרוב ומהיוזמות של פרויקט מוגנות יישובית. על תפקיד הקהילה, על אילו כלים יש לצוותי המוגנות? ומה הם אבני הדרך ועקרונות העבודה.

פרק 2

עם שרון בר-אל תמיר

יש מקום לטראומה שלי? כשטראומה אישית פוגשת טראומה קולקטיבית

פרופ' כרמית כץ בשיחה עם שרון בר-אל תמיר, מומחית מניסיון חיים שעברה התעללות מצד אביה, על המפגש בין טראומה אישית לקולקטיבית, בעיקר זו שבאה בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר

פרק 1

עם ד"ר חניתה קושר

חשיבות קבוצת השווים להתמודדות ילדים עם טראומה – מה למדנו ממלחמת חרבות ברזל

פרופ' כרמית כץ בשיחה עם ד"ר חניתה קושר על התמודדות בני נוער עם אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.