The website supports Exploer 11 and up

כתב העת נקודת מפגש

כתב העת נקודת מפגש מיועד לקהילת אנשי המקצוע העוסקים בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה.
הוא מתפרסם פעמיים בשנה. גיליון אחד שלו עוסק במגוון נושאים הקשורים להתעללות בילדים והזנחתם, והגיליון השני מיוחד כולו לסוגיה נבחרת. תרומתו בהנגשת הידע הקיים והנצבר – באקדמיה ובשטח – לאנשי המקצוע, ביצירת שפה משותפת ובהגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים.

אנו מקוות שתמצאו בקריאה עניין ומשמעות!
נעמי גוטמן ויפה ציונית
עורכות

____________________________________________________________________________________

להורדת קובץ לחיפוש מאמרים או כותבים ותוכן העניינים של כל גיליונות נקודת מפגש: לחצו כאן 

לינק לחיפוש בגיליונות השונים של נקודת מפגש לחצו כאן

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.