The website supports Exploer 11 and up

סדרת הרצאות לבוגרי קורסי פגיעות מיניות

מכון חרוב מציע סדרת הרצאות בנושא פגיעות מיניות.

ההכשרה מיועדת לבוגרי הקורס טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית בלבד. הרשמתם של נרשמים שאינם בוגרי הקורס תבוטל!

ההרצאות יתקיימו בתאריכים שונים באוניברסיטה העברית, הר הצופים ירושלים.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.