The website supports Exploer 11 and up

על מכון חרוב

מי אנחנו
קהלי היעד של המכון

מכון חרוב מתמחה בהכשרת אנשי מקצוע וכל מי שפועלים בממשק עם ילדים – לאיתור ולזיהוי של ילדים נפגעי התעללות, הזנחה וטראומה והטיפול בהם.

בין התוכניות שלנו אפשר למנות הכשרות בתחום פגיעות מיניות, CPP, וכן בתחומי הבריאות, החינוך, חוק ומשפט, הרווחה ועוד. בנוסף אנו מכשירים סטודנטים (קורסים אקדמיים בשיתוף אוניברסיטאות ומכללות), מתנדבים ובני נוער שעובדים ושעתידים לעבוד עם ילדים. המכון פועל בשיתוף פעולה עם שותפים ובהתאמת תוכניות ההכשרה לצרכים הייעודיים של האוכלוסיות השונות. 

המכון פועל לפתח ידע אשר משמש לצורכי ההכשרות שהמכון מפעיל בארץ ובעולם. בשנים האחרונות המכון מפתח תוכניות חדשות להכשרות המונים, בהן ההסכת המצליח של המכון, ערוץ היוטיוב ובו עשרות רבות של הרצאות, וכן פעילות מגוונת ברשתות החברתיות.

המכון פועל לפתח ידע גם בתחום מניעת התעללות.

בד בבד מפתח המכון תוכניות הכשרה ומודלים להתערבות ושיטות טיפול מבוססות ראיות. כל אלה זכו להצלחה בארץ ובעולם, מתוך התאמה להיבטים התרבותיים והחברתיים הרלוונטיים. מרבית התוכניות מלוות במחקר.

קהלי היעד של המכון
קהלי היעד של המכון

רווחה

עובדים סוציאליים, לחוק הנוער, לסדרי דין, לחוק הסיעוד (לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית), חוקרי ילדים, מדריכים במסגרות קהילתיות וחוץ-משפחתיות, עובדי סמך מקצועיים ועוד.

חינוך

מורות, גננות, מפקחים, פסיכולוגים, יועצים, מתנדבים ועובדים מינהליים.

בריאות

רופאים בבתי חולים ובקהילה, אחיות בבתי החולים ובקהילה, צוותים פסיכו-סוציאליים, צוות עזר בבתי חולים, עובדי שירותי הבריאות.

חוק ומשפט

שופטים, פרקליטים, תובעים משטרתיים, שוטרים, חוקרי נוער וחוקרי אלימות.

השלטון המקומי

עובדים בכירים במערכות הרווחה, החינוך, הבריאות, המשטרה ובעלי תפקידים נוספים המשפיעים בצורה ישירה על ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

השכלה גבוהה

סגל אקדמי וסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות.

מי אנחנו
מיזמים בהובלת המכון

קמפוס חרוב לילדים הוא מודל חדשני ופורץ דרך, המקבץ תחת קורת גג אחת רבים מהשירותים המיועדים לילדים נפגעי התעללות והזנחה. מטרתו לפתח ולהעצים את הטיפול המקצועי הניתן לילדים נפגעי התעללות והזנחה באמצעות יצירת תת-התמחויות בטיפול. המכון אחראי להכשרת הארגונים בקמפוס ולהעמקת העבודה הבין-צוותית.
בקמפוס פועלת מרפאת חרוב לילדים בסיוע קרן זארו, המקדמת פיתוח ידע והכשרה של אנשי מקצוע ותלמידים במקצועות הבריאות, ויצירה של תת-התמחות בילדים נפגעי התעללות והזנחה. למרפאה שלוחה בפקולטה לתזונה ברחובות, המכשירה סטודנטים לתזונה.

חרוב באוויר היא תוכנית המאגדת ארבע אפשרויות ללמידה מקצועית מקוונת:

חרוב מהספה – הרצאת מומחה; לאחרונה בשל המלחמה נוספה תוכנית בת של חרוב מהספה – חרוב בחירום – עקרונות שאלות ותשובות
חרוב בחברותא – מפגש עם מומחה ושיח מעמיק על תכנים;
חרוב בהמשכים – סדרה של ארבעה-חמישה מפגשים לקבוצה קטנה בהנחיית
מומחה ושיח מקצועי מעמיק;
חרוב הסכתים – שיח עמיתים בסוגיות מקצועיות.

הרחבה והעמקה של שדה הידע האקדמי בארץ ובעולם

למכון שלוחה בארצות הברית, באוניברסיטת אוקלהומה שבטולסה, הפועלת באופן דומה לזה של המכון בישראל.
בחרוב ארצות הברית מקיימים סדנאות, קורסים ואף פעילויות אקדמיות בתחום ההתעללות בילדים. ההכשרות מתמקדות בחינוך ובהכשרה בין-מקצועית מקיפה, והן מיועדות לסטודנטים ולאנשי מקצוע הפוגשים ילדים במסגרת עבודתם. עיקר הפעילות נעשה בשיתוף פעולה עם ארגונים שמספקים שירותים לילדים ולמשפחות ועם מוסדות אקדמיים. מוקד הפעילות בטולסה, אך היא מתקיימת גם במקומות אחרים ברחבי אוקלהומה.

מידע נוסף על פעילויות המכון והרשמה להכשרות והמפגשי זום שלנו אפשר למצוא באתר.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.