The website supports Exploer 11 and up

גיליון מיוחד 2022 בנושא: נשים פוגעות

בימים אלה יוצא קול קורא לגיליון מיוחד של כתב העת אשר יעסוק בנשים פוגעות. גיליון זה יתמקד בבחינת התופעה לעומקה תוך התייחסות לסוגיות של שכיחות התופעה באוכלוסייה, באילו היבטים נשים פוגעות נבדלות מגברים פוגעים, מה הם המניעים לפגיעה על-ידי נשים, כיצד הן פועלות וכן מה הן ההשפעות של התעללות זו על ילדים.

לגיליון זה משמעות פורצת דרך עבור אנשי המקצוע העובדים עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ומטרתם לסייע בקידום מאמצי מניעה והתערבות במקרים כאלו. את הגיליון המיוחד יערכו ד"ר דפנה טנר, ד"ר דנה לסרי וד"ר עטרת גבירץ מידן.

להורדת הקול קורא בנושא נשים פוגעות לחצו כאן

כתבי יד לגיליון יש להגיש בין ה-15/4/2021 ועד ה-31/5/2021 ועליהם לכלול את נושא המחקר ומטרותיו, מתודולוגיה, ממצאים ומסקנות (לא יותר מ-400 מילים).

הזמנה להגשת כתב היד המלא: 1/7/2021

הגשת כתב היד המלא: 1/12/2021

ההגשה הסופית תתבצע עד לתאריך 1/3/2022

את התקצירים יש לשלוח לכתובת femalemaltreatment@gmail.com

 

לשאלות הנוגעות לנושא מיוחד זה, אנא צרו קשר עם ד"ר דפנה טנר dtener@gmail.com, ד"ר דנה לסרי dana.lassri@mail.huji.ac.il או עם ד"ר עטרת גבירץ מידן  agewirtz-@univ.haifa.ac.il

לשאלות כלליות או בירורים אודות כתב העת, אנא צרו קשר עם העורכת הראשית פרופ' כרמית כץ carmitkatz@tauex.tau.ac.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.