כנס מרכזי הגנה 2023

מועד אירוע : 18 באוקטובר 2023

מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים