ילדים וצעירים בצל מלחמה ומשבר קולקטיבי: היבטים של סיכון וחוסן

מועד אירוע : 27 ביוני 2024

מכללה אקדמית הדסה, ירושלים