יום העיון השנתי של קמפוס חרוב לילדים: מניעת התעללות בילדים – מה מונע מזה לקרות?

מועד אירוע : 31 בינואר 2022

אולם הסנאט, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים