כנס חרוב הבינלאומי השלישי למניעת התעללות בילדים

מועד אירוע : 17 במאי 2023 - 18 במאי 2023