The website supports Exploer 11 and up

יום העיון השנתי של מרכזי ההגנה בנושא: רשתות חברתיות, מסכים והתפתחות מינית בצל הפורנו

27 בנובמבר 2019

 

להורדת תוכנית היום לחצו על הלינק הבא:

הזמנה לכנס – מרכזי הגנה

 

 

הרשמה ותשלום ליום העיון של מרכזי ההגנה

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.