The website supports Exploer 11 and up

הכנס ה-10 של אספנט ישראל (ESPAnet-Israel)

14/02/2019 | 8:00-18:30

מרכז אקדמי רופין

 

מושב של מכון חרוב יתקיים בשעה 11:45-13:00:

מושב ב(5), כיתה 8: מדיניות רווחה וטיפול בילדים ונוער – בחסות מכון חרוב, יו"ר: ד"ר תהילה רפאלי, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

• מהפנימייה לאקטיביזם פוליטי: מעורבותם של צעירים חסרי עוגן משפחתי בעיצוב מדיניות מנקודת מבטם של הצעירים ושל קובעי המדיניות עו״ס הדס לוטן, אוניברסיטת תל אביב וד"ר טליה מיטל טיירי-שוורץ, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה

• מדיניות והתערבות בנושא קידום מיניות בריאה ומניעת פגיעות מיניות בקרב מתבגרים/ות וצעירים/ות ד"ר אביטל קאי-צדוק, המרכז האקדמי רופין

• אי-ביטחון תזונתי זמני ומתמשך של משפחות עם ילדים ד"ר מירי אנדבלד, המוסד לביטוח לאומי ומר אורן הלר, המוסד לביטוח לאומי

• מצבי סיכון גבוה בקרב נשים צעירות מאוכלוסיות שוליים במעבר לבגרות: זיהוי גורמים מגנים ומאיצים ד"ר תהילה רפאלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, גב' רוני אייל-לובלינג, אוניברסיטת בר-אילן וד"ר מיכל קומם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

  הזמנה להורדהעדכון אחרון 1 אפריל 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.