The website supports Exploer 11 and up

סדנא עם דר מרים סטיל

15 בינואר 2020 - 16 בינואר 2020

להורדה לחצו על הלינק הבא: הזמנה סופית לסדנא

לתשומת לב, מספר מקומות החניה מוגבל!

לנרשמים לחניה – החניה בחניון מדעי הרוח, כניסה לחניה דרך שער 4.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.