The website supports Exploer 11 and up

השתלמות בנושא חינוך למיניות ומניעת פגיעה נשים

יום רביעי ל' סיוון 3/7  | יום חמישי ח' תמוז 11/7  | יום שלישי י"ג תמוז 16/7

שלושת המפגשים ייתקיימו בקמפוס חרוב לילדים.

 

התוכנית תועבר על ידי צוות 'לתת פה' – תוכניות מוגנות לילדים ונוער הפועלות מזה כארבע שנים ברחבי הארץ.

מנחי התכנית: שניאור וולקר, רן יהושע ואמיתי מרמור.

 

עלות ההשתלמות – 400 ש"ח ל3 המפגשים

 

לפירוט נושאי הסדנא

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.