The website supports Exploer 11 and up

זיהוי איבחון וטיפול בדיסוציאציה אצל ילדים ונוער

8-9 במרץ 2018

ט.ד.י. בשיתוף מכון חרוב

מרצה: ד"ר ג'וי סילברג

תוכנית היום


08:30-09:00 – רישום

09:00-09:30 – התכנסות, ברכות, הודעות וכמה מילים על ט.ד.י.

09:30-10:30 – דיסוציאציה אצל ילדים: רקע תיאורטי

10:30-10:45 – הפסקת קפה

10:45-12:00 – זיהוי סימפטומים ואיבחון של דיסוציאציה אצל ילדים

12:00-13:30 – אספקטים פסיכו- חינוכיים, בטחון והתערבויות טיפוליות מקדימות

13:30-14:30 – הפסקת צהריים

17:00–14:30 – עיבוד הטראומה ותהליכים בתוך המשפחה


09:00-09:30 – התכנסות, הודעות

09:30-10:30 – שלב סיום הטיפול

10:30-11:00 – הפסקת ארוחה קלה

11:00-12:00 – הצגת מקרה מלווה בהדגמה

12:00-13:30 – התייעצות, שאלות ותשובות

 עדכון אחרון 4 פברואר 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.