The website supports Exploer 11 and up

יום העיון השנתי של קמפוס חרוב לילדים בנושא: זירות התמודדות – איש המקצוע בעולמם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה

15 בינואר 2019

אנו מתכבדים להזמינכם ליום העיון השני של קמפוס חרוב לילדים והפעם בנושא: זירות התמודדות – איש המקצוע בעולמם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה 

 

יום ג' 15/01/2019

8:30-15:00

אולם הנדלר, בניין טרומן, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים ירושלים

 

 

 

מחיר: 50

הרשמה ליום עיון ולחניה

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.