The website supports Exploer 11 and up

יום עיון – משלמים את המחיר בבית

06 בדצמבר, יום רביעי⠀|⠀בין השעות 08:30 - 14:00

מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא), מרכז סגול לרפואה היפרבארית, בניין אריסון 102

לרגל היום הבינלאומי למניעת אלימות במשפחה עמותת ל.א לאלימות נגד נשים, מרכז סגול לרפואה היפרבארית, מחקר במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ומכון חרוב שמחים להזמינכם ליום עיון בנושא משלמים את המחיר בבית – נשים וקטינים נפגעי אלימות במשפחה, היבטים ביולוגיים ובין אישיים של החיים במציאות טראומתית.

סדר יום
08:30 - 09:15

התכנסות

09:15 - 09:30

ברכות

09:30 - 10:15

הפצעים הביולוגיים במוח על רקע טראומה ד"ר קרן דואניס, מרכז סגול לרפואה היפרברית, המרכז הרפואי שמיר

10:15 - 11:15

'אור בקצה המנהרה' - ממצאי מחקר טפול משולב חמצן ופסיכותרפיה בנפגעות אלימות מינית פרופ' רחל לב-ויזל וגב' רהב בוסי גרוס, מרכז סגול לרפואה היפרברית, המרכז הרפואי שמיר

11:15 - 11:30

הפסקה

11:30 - 12:30

להיות קורבן של אלימות נפשית - היבטים פסיכודינמיים והשפעות נפשיות אפרת הראל היימן, פסיכולוגית קלינית מומחית בפוסט טראומה מורכבת, מנהלת מכון מרווה ומרצה מטעם עמותת ל.א. לאלימות נגד נשים

12:30 - 13:00

הפסקת צהריים וסיור בתא לחץ

13:00 - 13:45
לצמוח כנגד כל הסיכויים - פאנל אנשי מקצוע ועדויות
13:45 - 14:00

סיכום

מחיר: 70 ₪

*המחיר כולל חניה

לפרטים נוספים:

האירוע נעשה בשיתוף של:

מרכז סגול 500
המרכז הרפואי שמיר 500
מכון חרוב_לוגו חדש_עברית
לא לאלימות נגד נשים 500


עדכון אחרון 28 ספטמבר 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.