The website supports Exploer 11 and up

כנס הנגב לשלום הילד 2018

קמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יום שלישי ה' באדר תשע"ח, 20 בפברואר 2018

שותפים: המועצה לשלום הילד, מכון חרוב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
זוהי השנה השבע-עשרה ברציפות בה המועצה לשלום הילד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכון חרוב קיימו את כנס הנגב לשלום הילד, אשר בשל הצלחתו וחשיבותו הפך למסורת שנתית קבועה. הכנס מיועד לקובעי מדיניות, לדרג הבכיר ברשות המבצעת, ברשות המחוקקת וברשות השופטת, לאנשי אקדמיה ולאנשי מקצוע בכירים מתחומי הבריאות, הכלכלה, החינוך, המשפט, המשטרה, הצרכנות, התקשורת, הרווחה ועוד, לאנשי טיפול וכן לבכירי המגזר העסקי בישראל.

גם הפעם עסק הכנס בסוגיות מגוונות וחדשניות הקשורות לשלום הילד, זכויותיו ורווחתו, מנקודת ראות של מדיניות כוללת, תכנון ומעשה, כאשר הילד במוקד.

בכנס נשאו דברים שרי ממשלה, מנכ"לי משרדים ממשלתיים, יו"ר ועדות כנסת, חברי כנסת וקובעי מדיניות נוספים, וכן אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מתחומי הבריאות, הכלכלה, החינוך, המשפט, הצרכנות, התקשורת ועוד. כמו כן, השתתפו בו כ500 בכירים מהמגזר הממשלתי, הציבורי והפרטי. הכנס נערך בשותפות בני נוער, שייקחו בו חלק פעיל.

 

פרלמנט הנוער בכנס הנגב לשלום הילד

קמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום שני, ד' באדר תשע"ח, 19 בפברואר 2018
השנה, לראשונה, הושק במסגרת כנס הנגב לשלום הילד תוכנית חדשנית וייחודית, פרלמנט הנוער, שמטרתו, שיתוף בני נוער בתהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות.
במהלך התוכנית כ- 100 בני נוער מאזור באר שבע והנגב, השתתפו בהליך חשיבה, היוועצות וקבלת ההחלטות בסוגיות קונקרטיות ואקטואליות הנוגעות לבני הנוער בשיתוף עם משרדי ממשלה נבחרים.

 

תוכנית הכנסעדכון אחרון 4 פברואר 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.