The website supports Exploer 11 and up

להשמיע את הקול – אלימות אינטימית בחברה רב-תרבותית

6 בינואר 2020 - 7 בינואר 2020

להורדת ההזמנה ולהרשמה לחצו כאן

  • ההרשמה היא אך ורק דרך מכללת כנרת בפרטים שצויינו בהזמנה.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.