The website supports Exploer 11 and up

נסי

מפגש ראשון  
2.11.22
פגיעה והתעללות בקטינים, סוגי פגיעה, מבנים טראומגניים והשלכות יחודיות של כל סוג פגיעה
פרופ' רחל לב-ויזל, גב' גל אבני

מפגש שני
9.11.22
טראומה, הפצעים הביולוגיים במוח
דר' קרן דואנייס, גב' רהב בוסי- גרוס

מפגש שלישי 
16.11.22
דיסוציאציה, הפרעות דיסוציאטיביות, מופעים דיסוציאטיביים
דר' עירית אורין, פרופ' רחל לב ויזל

מפגש רביעי
23.11.22
בין פגיעה והתעללות למערכת יחסים זוגיים בעצימות גבוהה

(ניכור והסתה) טראומה התייחסותית, התקשרות והפרת גבולות במשפחה
דר' לימור גולדנר

מפגש חמישי
30.11.22
התבוננות בקטין מנקודת מבט פונקציונלית משפחתית

דינמיקה של השתקה, הכחשה, הסתרה
דר' אפרת נוה

מפגש שישי
7.12.22
הערכת סיכון של מבוגרים

גישות השלכתיות להערכת מסוגלות/מסוכנות הורית

ניתוח פנומנולוגי של מונולוג, ניתוח משולב תמות + שפת גוף
דר' יואל שפרן, גב' עדי מאירי, גב' יעל זקש

מפגש שביעי 
14.12.22
טכניקות וכלים יצירתיים להערכת פגיעה והתעללות
דר' לימור גולדנר, פרופ' רחל לב-ויזל

מפגש שמיני 
28.12.22
שיטות ריאיון מותאמות גיל, התפתחות, תרבות
גב' ענבל לייבוביץ, דר' עירית אורין

מפגש תשיעי
4.1.23
חוות דעת מבוססת מחקר
דר' עירית אורין, דר' ענבר הרטמן, פרופ' רחל לב-ויזל

מפגש עשירי סיום
11.1.23
התמודדות מערכת הרווחה והמשפט עם מצבי אלמ״ב ופגיעה בקטינים במסגרת סכסוכים בין ההורים

מתן עדות בבית משפט/בית דין

סיכום הקורס: פרופ' רות הלפרין קדרי, דר' יאיר שיבר, פרופ' רחל לב-ויזל וגב' גל אבניעדכון אחרון 24 מאי 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.