The website supports Exploer 11 and up

סדר יום ליום עיון

סדר יום
08:30 - 09:00
התכנסות
09:00- 09:20

דברי פתיחה וברכות

דברי פתיחה - עו"ד עפרה בן מאיר, מנהלת קמפוס חרוב לילדים
ברכות
- גב' אתי קיסוס, סמנכ"לית בכירה, ראש מנהל שירותים חברתיים ואישיים, משרד הרווחה

09:20 - 10:00
מדינה מדממת ואבלה – ילדים נפגעי התעללות במלחמת חרבות ברזל פרופ' כרמית כץ, סמנכ"לית מכון חרוב
10:00- 10:30

המתווה לאובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים בעקבות מלחמת חרבות ברזלד"ר חניתה קושר, עו"ס וחברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:30- 11:00

הפסקה

11:30-11:00

החשיבות של קבוצת השווים בהתמודדות בני נוער עם טראומה – המקרה של שכבת י"ב מבית החינוך נופי הבשור, מ.א. אשכולגב' שני הפטל, פעילה קהילתית במ.א. אשכול, ממקימות פנימיית נופי הבשור ואמא לתלמיד י"בשחר ראובן וזוהר וולז'ני משכבת י"ב

11:30- 12:30

שימו לב לילדים – הגנה על ילדים בעת מלחמה, ארבעה מרצים בהרצאות קצרות:

מציאות משותפת בעבודה סוציאלית מאז 7 באוקטובר
עדי בן יהודה, עו"ס מכפר עזה

ייצוג קטינים בסיכון בעיתות חירום – מה רואים מאולם בית המשפט?
עו"ד לידיה רבינוביץ, ממונה ארצית על ייצוג קטינים, סיוע משפטי, משרד המשפטים

דברים שמעולם לא דמיינו שנעשה – התמודדות מערכת הבריאות במלחמת חרבות ברזליפעת פולק-כהן, עו"ס, מנהלת תחום במחלקה לטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית, השירות הארצי לעבודה סוציאלית משרד הבריאות

מה עושים ילדים ברשתות החברתיות במשברים לאומייםאילן אביטן, עו"ס MSW, מנהל תחום משרד הרווחה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105

12:30- 13:00
ארוחת צהריים
13:00 -13:45
המפגש בין טראומה אישית לקולקטיבית גב' אופיר אסולין, מומחית מניסיון חיים
13:45 -14:00
מיזם נוירולוג'יקNeurologic כיצד שומרים על וויסות של ילדים נפגעי טראומה במרחבים חינוכיים? הצצה לתיאוריה ולפרקטיקה שירה אברהמי, יועצת חינוכית, רכזת תחום חינוך, מכון חרוב  
14:00 -14:30
מוגנות בקהילות מתפרקות – איך לא שוכחים את הילדים פרופ' אשר בן אריה, מנכ"ל מכון חרוב ודיקאן בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים  


עדכון אחרון 3 ינואר 2024
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.