The website supports Exploer 11 and up

סמינר הקמפוס 2023 – מפגש שני

27 באפריל⠀|⠀בין השעות 10:00 - 12:30

"עסק מלוכלך"- על הרטבות ובריחות צואה בילדים

הרטבות (יום או לילה) ובריחות צואה בילדים, הן תופעות שכיחות בילדות, ומאפיינות גם ילדים בריאים בעלי התפתחות תקינה.

להפרעות אלו השלכות על בריאות הנפש של ילדים, וכן היבטים משפחתיים, כולל סיכון מוגבר לפגיעה והתעללות פיזית ורגשית בילדים אלו.

בסמינר נעסוק בשכיחות, בגורמים להפרעה, בקשר שבין טראומה וסומטיזציה בתחום זה ובדרכי טיפול מקובלות.

 

מרצה: ד"ר חוה גדסי 

רופאת ילדים התפתחותית, קופ"ח לאומית שירותי בריאות, ומנהלת רפואית, עמותת "גושן" לקידום בריאות ורווחת הילד בקהילה.עדכון אחרון 20 אפריל 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה!
צוות מכון חרוב
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.