The website supports Exploer 11 and up

עד התהום על הקצה – עבודה טיפולית עם הורים במצבי משבר קיצוניים – יום עיון לזכרה של רותי גל ז"ל

25 בדצמבר 2018

מרכז שוסטרמן מתכבד להזמינכם ליום העיון לזכרה של רותי גל ז"ל

בנושא: עבודה טיפולית עם הורים במצבי משבר קיצוניים

 

  תוכנית הכנס להורדה

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.