The website supports Exploer 11 and up

פגיעה מינית בילדות, הפרעת אכילה והקשר ביניהן

יום העיון יעסוק בקשר שבין פגיעה מינית בילדות ובין פיתוח הפרעות אכילה, ומטרתו היכרות עם עולמות התוכן, והעמקה הן בסוגיות של אבחון מקצועי והן בסוגיות טיפוליות. יום העיון נערך בשיתוף עם בית רות ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

דמי רישום: 20 ש"ח

להורדת ההזמנה ליום העיון לחצו כאן

פגיעה מינית הפרעות אכילה והקשר ביניהןעדכון אחרון 21 אוקטובר 2020
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.