The website supports Exploer 11 and up

קול קורא – מלגה ע"ש פטרישה ון הורן ז"ל לשנת 2023

להורדת הקול קורא לחצו כאן

שימו לב! השנה הפרס נפתח גם לכותבי תיזה. כמו כן הוארך מועד הגשת המועמדות עד ל25.12!!

 

מכון חרוב מתכבד להכריז על תחרות להענקת מלגה ע"ש פטרישה ואן-הורן ז"ל, לשנת 2022.

השנה, יחולקו שתי מלגות: אחת לחוקרים צעירים, והשנייה למטפלים במגזר הציבורי.
כל מלגה על סך 2500 ש"ח.

 

 

 

בתחום המחקר:

הפרס מיועד לחוקרים הנמצאים בשלב ב' של כתיבת הדוקטורט ו/או שמחקרם אושר ב-5 השנים האחרונות, ומחקרם עוסק בטראומה בגיל הרך. השנה האפשרות להגשת מועמדות לפרס נפתחה גם עבור כותבי תיזה בנושא. יש להגיש תמצית (עד שני עמודים) המפרטת את נושא העבודה וחשיבותה, שאלות המחקר, דרך ביצוע המחקר והשלב בו מצוי המחקר בעת הגשת המועמדות. להצעה יש לצרף את שתי המלצות.

 

בתחום הטיפול:

הפרס מיועד לאנשי מקצוע התורמים תרומה מיוחדת לרווחתם של ילדים בגיל הרך ומשפחותיהם שחוו אירועים טראומטיים. יש להגיש בקשה המפרטת את מהות העבודה הטיפולית ואת תרומתה לאוכלוסייה המיועדת. לכל בקשה יש לצרף שתי המלצות של מעבידים או אנשי מקצוע אחרים המכירים היטב את עבודת המועמדים.

את הבקשה וההמלצות יש להגיש עד 25/12/23

ועדת המלגה תדון במועמדויות ותמסור את החלטתה עד ה-8/1/2023

המלגות יוענקו לזוכים בטקס פומבי, במסגרת ההרצאה השנתית לזכרה של פטרישה ואן-הורן,
שתיערך השנה בזום ביום ב', ה-23 בינואר 2022
.

לפרטים נוספים והגשת החומרים, יש לפנות לד"ר פולה דוד paula@haruv.org.ilעדכון אחרון 9 דצמבר 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.