The website supports Exploer 11 and up

כנס ילי – בין סימטריה לא-סימטריה מגדרית בתופעת האלימות במשפחה

1 ביולי 2019 - 2 ביולי 2019

ההרשמה לכנס נפתחה. להרשמה לחצו כאן

הזמנה ילי 2019

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.