תכנית למידה לצוותי פנימיות טיפוליות בנושא: עקרונות טיפול בטראומה ומרחב החיים בפנימייה טיפולית

התוכנית מוצעת גם בשנת 2022