תכנית למידה לצוותי פנימיות טיפוליות בנושא: עקרונות טיפול בטראומה ומרחב החיים בפנימייה טיפולית