חדש!! מפגשי קמפ-חרוב – הרצאות עם זרקור על ידע אקדמי חדשני בתחום ילדים נפגעי התעללות והזנחה (*אנגלית)