האדמה פערה את פיה ואני נפלתי פנימה-על החוויה הדילמות והתמודדות של אימהות מהמגזר החרדי לאחר גילוי פגיעה מינית בילדן

מועד הקורס : 5 באוקטובר 2021 - 5 באוקטובר 2021

ZOOM