The website supports Exploer 11 and up

חרוב בחירום

חרוב בחירום – עקרונות, שאלות ותשובות
סדרת מפגשי זום בני שעה המיועדים לשיח ומתן כלים פרקטיים לאנשי מקצוע, בהתמודדות עם ילדים ונוער בשעת מלחמה
– המפגשים לא כרוכים בתשלום אך יש להירשם מראש.
– מספר המשתתפים במפגשים אלה מוגבל!

פלייר מוגנות להורים לילדים מפונים השוהים מחוץ לביתם, עם 10 רעיונות להגברת המוגנות של הילדים מפני פגיעות. https://bit.ly/3FCKfJL

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.