The website supports Exploer 11 and up

חרוב מהספה

"חרוב מהספה" מאפשר השתתפות ללא עלות בהרצאות חד-פעמיות של מומחים בתחומם. ההרצאות אינן כרוכות בתשלום אך יש להירשם מראש.


לתשומת לב הנרשמים:

  • קישור לזום ישלח עד הערב שלפני ההרצאה.
  • למוקד התמיכה הטכנית: tmicha@haruv.org.il | טלפון: 02-590-7028.
  • המוקד זמין שעה לפני ההרצאה ובמהלכה.

    מכון חרוב עורך קורסים לאורך כל השנה ובקרוב יתפרסמו פרטים על הקורסים הבאים. אפשר לעיין בקורסים קודמים בלשונית 'קורסים שהסתיימו'.