The website supports Exploer 11 and up

רווחה ורב-תחומי

מכון חרוב מקיים לאורך השנה הכשרות שונות בנושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה לאנשי מקצוע בתחומי הרווחה ובתחומים נוספים שבממשק עם תחום זה.
להרחבה על ההכשרות שהתקיימו בשנת 2021 בתחום הרווחה והכשרות רב תחומיות לחצו כאן
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.