קול קורא למטפלים מהמגזר החרדי לטיפול בילדים שעברו פגיעה