The website supports Exploer 11 and up

איזו מין טראומה?

הרצאה בנושא: מאפייני טראומה עיקשת בתפיסת המיניות ובתפיסת העצמי המיני בקרב ילדים ונוער בחברה החרדית

יום ראשון, ג' אב / 31 ביולי 10:00-11:00

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

מרצה: רחל פורגס – עובדת סוציאלית M.S.W מומחית בטראומה. קלינאית  ב'מטיב'- המרכז הישראלי לפסיכוטראומה שע"י בי"ח הרצוג. חוקרת התפתחות תפיסת המיניות והעצמי המיני של נשים חרדיות בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

בהרצאה תוצע הבנת מצוקתם של ילדים בחברה החרדית הגדלים בתרבות של טאבו על המיניות מזווית של טראומה עיקשת. כיצד משתמר מצב תרבותי בהעברה בין דורית למרות שהוא נמצא בקונפליקט לערכי החברה וליסודותיה.

התבוננות בהשלכות של הטאבו על המיניות ומאפייניו בחברה החרדית על חווית הבדידות בגילוי הגוף המיני והמיניות.

ההשלכות על נפש וההתפתחות המנטאלית הילדים, על האמון בהורים, ועל היכולת לחבור לגוף המתפתח.עדכון אחרון 31 יולי 2022

להרשמה להרצאה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.