The website supports Exploer 11 and up

אנשים עם מוגבלות בצל מצבי משבר וחירום (הרצאה בערבית)

הרצאה של שעה בזום, יום רביעי 26.10.2023 בין השעות 20:00 – 21:30

הרצאה של שעה בזום, יום רביעי 26.10.2023 בין השעות 20:00 – 21:30

מרצה: מיסאא עבד אלנור, עובדת סוציאלית מטפלת בטראומה נפשית ומינית המרכז הטיפולי שק"ל  לאנשים עם מוגבלויות

ההרצאה תעסוק באנשים עם מוגבלויות בצל מצבי דחק מתמשכים, התגובות השונות ודרכי ההתמודדות המתאימה.

.ההרצאה מיועדת להורים ואנשי מקצוע מטפלים באנשים עם מוגבלויות שכלית ועל הרצף.עדכון אחרון 22 אוקטובר 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.