The website supports Exploer 11 and up

בדיקת עצירת הרשמה על פי תאריך ושעה

בודקת את עצירת השעה על פי תאריך ושעהעדכון אחרון: 12 דצמבר 2021

הרשמה ותשלום

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.