The website supports Exploer 11 and up

בדיקת עצירת הרשמה על פי תאריך ושעה

בודקת את עצירת השעה על פי תאריך ושעהעדכון אחרון 12 דצמבר 2021

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.