The website supports Exploer 11 and up

דיבוב פסיכולוגי קבוצתי לאחר אסון

26 בפברואר 2024
מפגש זה הוא חלק מסדרת מפגשי הזום - "חרוב בחירום". המפגשים, בני שעה, מיועדים לשיח ומתן כלים פרקטיים לאנשי מקצוע, בהתמודדות עם ילדים ונוער בשעת מלחמה

מפגש של שעה בזום, יום שני 26/02/2024 | בין השעות 10:00 - 11:00

לעיתים, החיים מביאים איתם אסונות שיש להם השפעה מיידית על אנשים רבים.

במצבים כאלו נהוג לעבוד עם מעגלי שיח בשיטה של דיבוב פסיכולוגי קבוצתי עם המעורבים באסון, כדי למזער את הנזק הפסיכולוגי.

דיבוב פסיכולוגי קבוצתי מיועד לבוגרים ולמתגברים ומונחה על ידי גורמי טיפול, רווחה או חינוך. הרצאה זו תיתן הסבר על השימוש בשיטה ותציג את היתרונות והסיכונים.

מרצה: ד"ר דניאל וויסהוט – פסיכולוג קליני, בעבר יו"ר העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי ובהווה עורך משותף של 'מקבץ – כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי'. ד"ר וויסהוט מרצה בכיר ויו"ר ועדת האתיקה בחוגים לעבודה סוציאלית ומדעי ההתנהגות של המכללה האקדמית הדסה.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש בטופס שבעמוד זה.

 עדכון אחרון 17 פברואר 2024

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.