The website supports Exploer 11 and up

דיבור ישיר עם ילדים על אירועים טראומטיים: סדרת המשך

הסדרה תכלול שלושה מפגשים, הנועדים להעמיק ולתרגל את הידע שנלמד בסדרה הקודמת "דיבור ישיר עם ילדים על אירועים טראומטיים".
מפגשי הסדרה יתקיימו בימי שני בין השעות 20:00-21:30.

מרצים: ד"ר פולה דוד, רועי מצר, ד"ר סמדר גרטנר

מחיר – 60 ₪

נא לא להפיץ את ההודעה, הקורס נועד לבוגרי הקורס הקודם בלבד.

 

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

 

מפגשי הסדרה:

 

 

8.3.21 | משולשים ונרטיבים למתקדמים
ד"ר פולה דוד, מנהלת האגף לתוכניות לימוד, מכון חרוב
במפגש זה נתייחס לבניית משולש ונרטיבים במצבים מורכבים, כגון טראומות בהן יש סוד, וטראומות הנגרמות ע"י דמויות ההתקשרות. יוצגו מקרים לדוגמא והקבוצה תדון ותעבוד על יצירת נרטיב לילדים.

 

 

15.3.21 | בניית נרטיב טראומטי בטיפול במתבגרים
רועי מצר, עו"ס ,מנהל תחום טיפול, עמותת אותות
נרטיב טראומטי נועד לאפשר למתבגרים לתת מילים לחוויות רגשיות לא מדוברות, פשר לחוויות טראומטיות וקשר בין החוויות להתנהגויות בהווה. במפגש נעסוק בדרכים לבניית נרטיב המעודד התמודדות עתידית.

 

 

22.3.21 | דיבור על טראומה בדיאדה
ד"ר סמדר גרטנר, פסיכולוגית התפתחותית מומחית
בסדנא נדון בהתערבויות דיאדיות. לשם כך נציג דוגמאות קליניות ונדגים אפשרויות שונות לעשות זאת, הן ברמה סימבולית בתוך משחק והן ברמת ההתרחשויות הממשיות בתוך המפגש ב"כאן ועכשיו". נתייחס לחשיבות של התערבויות אלו, מה מטרתן, מה "מחירן" של התערבויות שאינן דיאדיות ונעלה דילמות וקשיים הקשורים בכך.

 

 

 עדכון אחרון 11 פברואר 2021

הרשמה ותשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.