The website supports Exploer 11 and up

דיבור עם ילדים על ארועים קשים

מפגש זה הוא חלק מסדרת מפגשי הזום החדשה - "חרוב בחירום". המפגשים, בני שעה, מיועדים לשיח ומתן כלים פרקטיים לאנשי מקצוע, בהתמודדות עם ילדים ונוער בשעת מלחמה

מפגש של שעה בזום, יום שני 20/11/2023 | בין השעות 10:00 - 11:00

אנו מזמינים אתכם לקבל ידע וכלים על שיח עם ילדים על אירועים קשים שהם חווים.

מרצה: ד"ר פולה דוד, עובדת סוציאלית ובוגרת קורס הפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בירושלים. מנהלת האגף לתוכניות לימוד, מכון חרוב. בעלת קליניקה פרטית. עדכון אחרון 7 נובמבר 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.