The website supports Exploer 11 and up

דף תשלום לקורס בינלאומי באוגנדה תשפ"ג 2023 – עבודה סוציאלית לרווחת הילד בהקשר רב תרבותי ובינלאומיעדכון אחרון 13 יוני 2023

לתשלום

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.