The website supports Exploer 11 and up

שולחן עגול: הנגשת חקירות לילדים ואנשים עם מוגבלויות באמצעות התת"ח

28 ביוני, יום רביעי⠀|⠀בין השעות 13:30 - 15:30

במכון חרוב, האוניברסיטה העברית הר הצופים

אנו מתכבדים להזמינכם לשולחן עגול בנושא הנגשת חקירות לילדים ואנשים עם מוגבלויות באמצעות התת"ח.

מצורף לנוחיותכם נייר רקע לדיון.

 

*ההשתתפות והחניה אינם כרוכים בתשלום אך יש להירשם מראש.עדכון אחרון 11 יוני 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.