The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לאנשי מקצוע בחברה הערבית 2018

נושא הפגיעה המינית בחברה הערבית דורש יחס אחר מזה של אוכלוסיות אחרות, זאת בשל הרגישות התרבותית המיוחדת של החברה לנושא. עד 2016 התמקדו פעילויות ההכשרה בפגיעה מינית ובטיפול בילדים שחוו פגיעה מסוג זה. במסגרתן נלמדו הן תכנים תאורטיים בנושא פגיעות מיניות והן תכנים תרבותיים המכוונים לחברה הערבית.

בהמשך להכשרות אלה, וכחלק מהרחבת הפעילות, הוחלט שמ-2016 ייערכו פעילויות הכשרה באיתור ובזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה בקרב האוכלוסייה הערבית.

 

ההכשרות יכללו נושאים כגון:

  • מבוא תרבותי לפגיעות בילדים ופגיעה מינית בחברה הערבית.
  • טיפול רגיש תרבות.
  • אבחון פגיעה מינית: כלים אבחוניים לטראומה, לפוסט-טראומה, לדיסוציאציה; דינמיקת הסוד ואלמנט ההכחשה, כיצד לעודד ולאפשר חשיפה; הטיפול בנערות; כלים טיפוליים.
  • הטיפול בילד וההיבט המשפחתי: חובת הדיווח; "חוק הנוער טיפול והשגחה"; תפקיד חוקר הילדים וסמכויותיו; קשרים בתוך הקהילה וסוגיות הקשורות לטיפול בתוך הקהילה; התנסות בהדמיית מצבים במסר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית); טראומה משנית ועוד.
  • המשתתפים התבקשו לעשות פרויקט בקהילה בתחום של העלאת המודעות לנושא, איתור ודיווח.

 

תוכניות בשנת 2018:


 

הכשרה לטיפול בילדים שעברו פגיעות מיניות בחברה הערבית

מטרה: להכשיר מטפלים בחברה הערבית לטיפול בילדים שנפגעו מינית.

קהל יעד: מטפלים במזרח ירושלים

מספר מפגשים: 20

מספר משתתפים: 24

מיקום: קמפוס חרוב


 

הכשרת פסיכולוגים חינוכיים לאיתור, זיהוי ומניעה של פגיעה מינית

שותפים: "3600 התוכנית הלאומית"

מטרה: להקנות כלים לאיתור, זיהוי ומניעה של פגיעה מינית במערכת החינוך בכפר.

קהל יעד: פסיכולוגים חינוכיים

מספר מפגשים: 10

מספר משתתפים: 24

מיקום: כפר כנאעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.