The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לאנשי מקצוע בחברה הערבית

נושא הפגיעה המינית בחברה הערבית דורש יחס אחר מזה של אוכלוסיות אחרות, זאת בשל הרגישות התרבותית המיוחדת של החברה לנושא. עד 2016 התמקדו פעילויות ההכשרה בפגיעה מינית ובטיפול בילדים שחוו פגיעה מסוג זה. במסגרתן נלמדו הן תכנים תאורטיים בנושא פגיעות מיניות והן תכנים תרבותיים המכוונים לחברה הערבית.

בהמשך להכשרות אלה, וכחלק מהרחבת הפעילות, הוחלט שמ-2016 ייערכו פעילויות הכשרה באיתור ובזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה בקרב האוכלוסייה הערבית.

 

ההכשרות יכללו נושאים כגון:

  • מבוא תרבותי לפגיעות בילדים ופגיעה מינית בחברה הערבית.
  • טיפול רגיש תרבות.
  • אבחון פגיעה מינית: כלים אבחוניים לטראומה, לפוסט-טראומה, לדיסוציאציה; דינמיקת הסוד ואלמנט ההכחשה, כיצד לעודד ולאפשר חשיפה; הטיפול בנערות; כלים טיפוליים.
  • הטיפול בילד וההיבט המשפחתי: חובת הדיווח; "חוק הנוער טיפול והשגחה"; תפקיד חוקר הילדים וסמכויותיו; קשרים בתוך הקהילה וסוגיות הקשורות לטיפול בתוך הקהילה; התנסות בהדמיית מצבים במסר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית); טראומה משנית ועוד.
  • המשתתפים התבקשו לעשות פרויקט בקהילה בתחום של העלאת המודעות לנושא, איתור ודיווח.

 

תוכניות בשנת 2018:


 

תוכנית למידה למטפלים מהחברה הערבית לטיפול בילדים שנפגעו מינית

מטרה: להגדיל את מאגר אנשי המקצוע מקרב האוכלוסייה הערבית המתמחים בטיפול בילדים שנפגעו מינית ובני משפחותיהם, באמצעות הקניית ידע תיאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה

קהל יעד: עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ומטפלים מהחברה הערבית, בעלי 3 שנות ניסיון בטיפול בילדים

מס' מפגשים: 20

מס' משתתפים: 24

מיקום: קמפוס חרוב לילדים