The website supports Exploer 11 and up

הכשרות לאחיות

 

הכשרות בשנת 2017:


 

האחות כדמות משמעותית באיתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה

שותפים: מנהל הסיעוד ומשרד הבריאות, המחלקה למניעת אלימות במשפחה
מטרה: להעלות את המודעות לחשיבות תפקיד האחות באיתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובטיפול בהם; להטמיע את הנושא בתוכניות לימודי הסיעוד כדי לעורר אותו בקרב אחיות לעתיד.

מטרת יום העיון – להקנות ידע מעשי בתחום זה ולחשוף את התהליכים הנדרשים מהאחות כאשר עולה חשד להתעללות או הזנחה

קהל יעד: מנהלות בית ספר לסיעוד, רכזות סיעוד הילד ואחיות ראשיות במערכת הבריאות (בתי חולים, קהילה, מנהל הסיעוד, לשכות בריאות ועוד).
מס' מפגשים: 2 מפגשים למנהלות בית ספר לסיעוד ולרכזות סיעוד הילד ויום עיון אחד
מס' משתתפים: 50
מיקום: השתלמות בפתח תקווה ויום עיון בקמפוס חרוב לילדים


 

יום עיון לסטודנטים במסלול הסבת אקדמאים – בית הספר לסיעוד וולפסון

מטרה: להקנות לסטודנטים לסיעוד כלים לאתר ילדים נפגעים במסגרת עבודתם כאחים וכאחיות
קהל יעד: סטודנטים לסיעוד, הסבת אקדמאים
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 25
מיקום: בית הספר לסיעוד, וולפסון


 

יום עיון על תפקיד האחות באיתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה

מטרה: לחשוף את הסטודנטים לסיעוד לתכנים הקשורים להתעללות והזנחה
קהל יעד: סטודנטים לסיעוד שנה ג' ועתודאים מבית הספר לסיעוד בשיבא ובוולפסון
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 80
מיקום: בית הספר לסיעוד, שיבא


 

סדנא לאחיות הלומדות בקורס על בסיסי ברפואה מונעת

מטרה: אחיות 'טיפת חלב' נתקלות לא אחת בילדים נפגעים, והן חסרות ידע כיצד לאתר ילדים ומה נדרש מהן כאשר הן חושדות בפגיעה בילד. מטרת הסדנא היא לספק ידע זה במהלך הקורס.
קהל יעד: אחיות בריאות הציבור הלומדות בקורס על בסיסי בוולפסון
מס' מפגשים: 2
מס' משתתפים: 30
מיקום: בית הספר לסיעוד, וולפסון