The website supports Exploer 11 and up

הכשרות לעובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים

 

הכשרות בשנת 2017:


 

התערבויות מבוססות טראומה: המחלקה לשירותים חברתיים – המועצה האזורית חוף הכרמל

שותפים: המחלקה לשירותים חברתיים, חוף הכרמל
רקע: משפחות שמגיעות לטיפול אגף הרווחה סובלות לעיתים קרובות מאירועי דחק ואירועים טראומטיים שהתרחשו במשפחה. אירועים אלה כוללים חשיפה לאלימות או חוויות אלימות קשות, התעללות בילדים, מחלה קשה או מוות פתאומי של בן משפחה, סכסוכי גירושין ועוד. רבות מהמשפחות סובלות מטראומה מתמשכת. לטראומה השפעה דרמטית על ילדים ומשפחות. עם זאת, קשה לדבר על טראומה. הורים ואנשי מקצוע כאחד נוטים למזער את השפעת הטראומה על ילדים, ואנשי מקצוע מתקשים למצוא דרכים לדבר על טראומה עם ילדים.
מטרה: להעניק למטפלים כלים למפגש עם משפחות ועם ילדים שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד. דגש מיוחד ניתן ל"דיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם, ויחד.

קהל יעד: עו"ס משפחה, עו"סים לחוק הנוער ועו"ס לסדרי דין במחלקה לשירותים חברתיים

מס' מפגשים: 6

מס' משתתפים: 30

מיקום: המועצה האזורית חוף הכרמל


 

התערבויות מבוססות טראומה: המחלקה לשירותים חברתיים – אשקלון

שותפים: המחלקה לשירותים חברתיים, אשקלון
מטרה: להעניק למטפלים כלים למפגש עם משפחות ועם ילדים במצבי טראומה ומשבר קשים, מתוך התבוננות ושימוש ב"עדשת הטראומה". דגש מיוחד ניתן ל"דיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם, ויחד, בעיקר בצומת של הוועדות לתכנון טיפול.
קהל יעד: עו"ס משפחה, עו"סים לחוק הנוער ועו"ס לסדרי דין במחלקה לשירותים חברתיים
מס' מפגשים: 4 לכל קבוצה (8 בסה"כ)
מס' משתתפים: 50
מיקום: אשקלון


 

השתלמות לעו"סים של המחלקה לשירותים חברתיים, עירית נס ציונה – חלק ב'

מטרה: להעניק למטפלים כלים למפגש עם משפחות ועם ילדים שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד. דגש מיוחד ניתן ל"דיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם, ויחד.
קהל יעד: תכנית המשך לעו"סים של המחלקה לשירותים חברתיים, עם השפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) של נס ציונה, שעברו השתלמות בשנת 2015.
מס' מפגשים: 9
מס' משתתפים: 27
מיקום: עיריית נס ציונה


 

התערבויות טיפוליות עם ילדים ומשפחות שחוו אירועים טראומטיים: השתלמות לעו"סים של המחלקה לשירותים חברתיים

שותפים: עירית חיפה
מטרה: להעניק למטפלים כלים למפגש עם משפחות ועם ילדים שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד. דגש מיוחד ניתן ל"דיבור על טראומה" עם ילדים, עם הוריהם, ויחד.
קהל יעד: עו"סים ממרכזי הורים-ילדים ומהרווחה של חיפה
מס' מפגשים: 8
מס' משתתפים: 37
מיקום: המחלקה לשירותים חברתיים, קרית חייםעדכון אחרון 22 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.